E-gradiva > AV komunikacije > Slike > Obdelava slike

Prijava

Pri izdelavi multimedijskih aplikacij se najbolj pogosto za fotografije uporabljajo tri osnovne funkcije in sicer:

 

Dodatno se še za obdelavo fotografij uporabljajo še funkcije, kot so spreminjanje barvnih tonov in nasičenosti, svetlosti in kontrasta ter odstranjevanje rdečih oči.

 

Za obdelavo fotografij imamo na voljo veliko aplikacij na internetu. Med najbolj znanimi, prosto dostopnimi odprtokodnimi programi, je program GIMP ( http://www.gimp.org/ ). V nadaljevanju prikazujemo dve animaciji za obrezovanje in kompresiranje fotografije.

 

Obrezovanje fotografije
Včasih potrebujemo na spletni strani samo en del fotografije, na primer samo obraz osebe ali kakšen drug objekt na fotografiji. 

ANIMACIJA

Kompresiranje fotografije
Za objavo na spletu moramo upoštevati dolge čase nalaganja, v kolikor so slike na spletu prevelike, zato je potrebno najti nek kompromis med velikostjo slike in kvaliteto. Vsekakor naj bo fotografija čim manjše velikosti.

ANIMACIJA

 

 

Na naslednji strani pa je naloga v obliki interaktivne animacije za zmanjšanje resolucije fotografije.

 

 


 

 

 

Kaj moramo narediti, da fotografijo prenesemo na splet?

fotografijo skrčimo na manjšo resolucijo in uporabimo kompresijo
fotografijo skrčimo
fotografijo obrežemo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.