E-gradiva > AV komunikacije > Spletne strani > Osnovni elementi spletnih strani

Prijava

Osnovni element spletnih strani so HTML označevalci (ang. tag), ki povedo spletnim brskalnikom kako brati, interpretirati in prikazati dele spletnih strani, bodisi besedilo, slike, videje. Označevalci so večinoma okrajšave besed, ki so med dvema oklepajema. Primer označevalca za poudarjeno besedilo:

 

~<b~> To je poudarjeno besedilo ~</b~>

 

In za  odstavek:          ~<p~>

 

To je nov odstavek:    ~</p~>

 

Označevalci  

HTML označevalci so vedno v paru: začetek in konec označevalca.

Označevalec

Slika: struktura HTML označevalca

 

HTML označevalci ne služijo samo za vstavljanje in prikaz besedila, temveč tudi za vključitev drugih elementov, kot so animacije, video, Flash, zvok in celo multimedijski programi.

 

 


 

 

Označite ali je trditev pravilna (P) ali nepravilna (N).

 

PNtrditev
  HTML označevalec je predloga za spletišče.
  HTML označevalci so vedno v paru.
  HTML označevalci služijo samo za vstavljanje in prikaz besedila.
  HTML označevalci ne služijo samo za vstavljanje in prikaz besedila, temveč tudi za vključitev drugih elementov.