E-gradiva > AV komunikacije > Spletne strani > Splet in spletne strani

Prijava

 

Svetovni splet predstavlja skupek medsebojno povezanih računalnikov (strežnikov), ki medsebojno komunucirajo. Računalniki so običajno povezani s telefonskimi linijami, digitalnimi satelitskimi signali, kabli in ostalimi mehanizmi za prenos podatkov. Gre za prenos podatkov iz točke A v točko B, iz točke B v točko C,...

 

Uporabniki spletne dokumente pregledujejo z brskalnikom, ki s spletnega strežnika dokument prenese in ga prikaže na računalniškem zaslonu. Besedilnim spletnim dokumentom pravimo spletna stran, smiselno povezanim spletnim mestom pa spletišče.

 

V spletnih straneh so lahko povezave, ki kažejo na druge spletne strani ali celo pošljejo povratno informacijo spletnemu strežniku. Za sprehajanje po spletnih straneh se pogosto uporablja izraz deskanje (ang. surfing).

Brskanje 

 

 

 


 

 

Kako pravimo smiselno povezanim spletnim mestom?

spletna mesta
spletišče
spletarna
spletni strežnik

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.