E-gradiva > AV komunikacije > Spletne strani > Struktura spletne strani

Prijava

HTML spletna stran vsebuje dva dela:

 

Glava

Označevalec ~<head~> vsebuje informacije, ki se ne bodo prikazale na spletni strani  (razen naslova spletne strani). Vpliva pa tudi na to, kako bo spletna stran prikazana.

 

Telo

Označevalec ~<body~> prikazuje elemente, ki se bodo dejansko prikazali na spletni strani s strani brskalnika. S tem mislimo na besedilo, slika, flash videje, animacije,...

 

Enostavna spletna stran je tako sestavljena na naslednji način:

 

<html>

                   <head>

                                      <title>Naslov spletne strani</title>

                   </head>

                   <body>

                   </body>

</html>

 

 

Vsaka spletna stran se mora začeti in končati z HTML označevalcem, da jo bo lahko spletni brskalnik prikazal. Vključiti moramo tudi ~<head~> in ~<body~> označevalec, ostali označevalci so opcijski.