E-gradiva > AV komunikacije > Video > Montaža

Prijava

Posnetki, ki jih posnamemo s kamero v filmskem žargonu imenujemo »surovec«, saj so neobdelani, posamezni kadri so posneti večkrat zaradi napak igralcev, scene itd.

Končni izdelek in surovi material sta v razmerju 1:10, kar pomeni da za minuto končnega izdelka potrebujemo 10 min surovega materiala, ki ga bomo rezali in montirali.

Današnja tehnologija računalniške digitalne montaže omogoča manipulacijo z video posnetki, saj lahko iz slabih, pomanjkljivih posnetkov ustvarimo odličen končni produkt.

 

Poznamo dve vrsti video montaže, pri katerih je razlika v načinu sledenja in prehodov video posnetkov:

 

CUT in linearna montaža

 
Pri CUT montaži si posnetki sledijo eden za drugim in med posnetki ni efektov za prehod iz enega v drug posnetek. Uporablja se v informativnih televizijskih oddajah – poročilih.

Pri linearni montaži si posnetki sledijo eden za drugim in za razliko od CUT montaže imamo med posnetki efekte za prehod iz enega v drug posnetek. 

 

A-B montaža

 
A-B montaža predstavljata dva ali več vzporedno postavljenih video posnetkov. Prvi posnetek lahko prikazuje določen dogodek iz leve strani, drugi iz desne, tretji pa od daleč. Vsi posnetki prikazujejo enak dogodek. Montažer se odloči kateri posnetek bo najbolj primeren trenutnemu razpletu zgodbe.

CUT in A-B

 

 


 

 

Kateri dve vrsti montaže poznamo?

A-B montaža in kompresiranje
A-B montaža in zlivanje
CUT in linearna montaža
CUT in A-B montaža

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.