E-gradiva > Oprema za multimedijsko tehniko > Video > Zgradba kamere

Prijava

Pomembnejše komponente kamere so:

 

ANIMACIJA - ZGRADBA KAMERE

 

 


 

 

Vstavite ustrezno besedo.

Pri kamerah je zelo pomembna oblika , saj moramo pri snemanju obdržati čim bolj mirno roko. Hitro dostopni pa nam morajo biti tudi funkcijski gumbi, ki jih potrebujemo pred oz. med snemanjem.