E-gradiva > Oprema za multimedijsko tehniko > Videokonferenca > Osnovna oprema

Prijava

Osnovna videokonferenčna oprema zajema opremo, ki je potrebna za izvedbo celotnega procesa videokonferenčne komunikacije, to je sprotnega prenosa žive slike in zvoka med dvema ali več oddaljenimi lokacijami. Proces zagotavljajo naslednji koraki: 

 

Videokonf_proces

 

Za njihovo izvedbo potrebujemo naslednje komponente:


Osnovne verzije vseh našteti komponent so običajno združene v vsakem sodobno multimedijsko opremljenem osebnem računalniku. Potrebna je le še ustrezna videokonferenčna programska oprema, ki je v enostavni verziji ravno tako že vgrajena v nekatere sodobne operacijske sisteme.

Simultano lahko povezujemo tudi več videokonferenčnih točk hkrati. Vendar za to osnovna oprema ni dovolj, potrebujemo namreč še enoto, ki omogoča preklapljanje med klici iz več točk. Takšno enoto imenujemo večtočkovna kontrolna enota ali MCU (ang. Multipoint Control Unit). Lahko je strojna ali programska oprema.

 

 


 

 

Kaj pomeni kratica MCU?

Multipoint Control Unit
Multilanguage Control Unit
Multiprocessing Control Unit

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.