E-gradiva > Oprema za multimedijsko tehniko > Zakonodaja > Avtorske pravice

Prijava

»Avtorska pravica je skupen izraz za številna upravičenja, ki avtorju zagotavljajo uresničevanje premoženjskih (materialnih) in osebnih (moralnih) interesov v zvezi z izkoriščanjem avtorskega dela. Delimo jih na materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge pravice avtorja.«

»Avtor je fizična oseba, ki je delo ustvarila. Avtor je praviloma tisti, čigar ime, psevdonim ali znak je na običajen način naveden na izvirniku ali pri objavi dela.«

(UIL, http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pogosta-vprasanja-in-odgovori/avtorska-pravica/, april 2010.)

 

ANIMACIJA

 

Avtorska dela, ki niso varovana:

 


Označite ali je trditev pravilna ali nepravilna.

PNtrditev
Dovoljena je uporaba fotografij, ki smo jih našli na spletu, a le v komercialne namene.
Dovoljena je uporaba fotografij, ki smo jih našli na spletu, a le če navedemo točen vir in jih uporabljamo v nekomercialne fotografije.
Dovoljena je uporaba fotografij, ki smo jih našli na spletu, vendar moramo imeti za uporabo dovoljenje avtorja.