E-gradiva > Oprema za multimedijsko tehniko > Zakonodaja > Varnost javnih prireditev

Prijava

»Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanje kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.«

 

»Organizator je vsaka fizična ali pravna oseba, za račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa pred državnim organom. Tuja pravna oseba oziroma tujka ali tujec smejo organizirati shod samo z dovoljenjem. Prav tako lahko le z dovoljenjem organizira javno prireditev tuje pravna oseba in tujka ali tujec, ki v RS nima stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča več kot šest mesecev.«

 

Varnost

Vir: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=152&sid=206