Slovenščina > 3. letnik Prijava

naloga

 

 

Ugotovi s-strukturo. V polja ob povedih vpiši številko s-strukture s sheme.

 

Prvo desetletje med obema vojnama je zaznamoval ekspresionizem, v katerem je najpomembnejši pesnik Srečko Kosovel, v drugem delu pa se je uveljavil socialni realizem, ki ga literarna zgodovina imenuje tudi novi realizem.

 

Čeprav se je v začetku 20. stoletja najbolj uveljavila četverica moderne, so ustvarjali še vedno ustvarjali avtorji realizma.

 

Do ponedeljka moram prebrati Cankarjeve Hlapce, ki smo jih dobili za domače branje, in ponoviti angleške pogojnike.

 

Za preizkus znanja iz skladnje moram ponoviti snov o zloženem povedku, ker ne ločim povedkovega določila od povedkovega prilastka, in posebnosti desnega prilastka.

 

Napiši samostojno interpretacijo odlomka, v kateri boš upošteval splošna navodila ter dokazal jezikovno in slogovno pismenost.

 

 

 

Viri

pdf

Vaja dela mojstra. (pregovor)