Slovenščina > 3. letnik Prijava

Časopis Porabje

 

Preglej spletno stran http://si.zveza.hu/bal_menu/casopis_porabje in odgovori na spodnja vprašanja.

 

 

 

Od kdaj izhaja Časopis Porabje?

 

Kako pogosto izhaja in v kolikšnem obsegu?

 

Katere so temeljne naloge Časopisa Porabje?

 

V katerem jeziku izhaja časopis?

 

 

 

Koliko je časopisov za Slovence v Porabju, ki za jezik sporočanja uporabljajo slovenski jezik?

(a) Eden.
(b) Dva.
(c) Trije.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

 

V kateri socialni zvrsti je pisan Časopis Porabje?

(a) V slovenskem knjižnem jeziku.
(b) V porabskem narečju.
(c) V slovenskem knjižnem jeziku in v porabskem narečju.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

 

Zakaj meniš, da je bil izbran tovrsten način zapisovanja?

 
 

Porabje

 

Lepota je nemi jezik, ki uroči čute in oči.

(nemški pregovor)

Melita