Slovenščina > 4. letnik Prijava

KAZALO

+ Uvod z BT-algoritmom + Besedotvorne premene + Izpeljevanje + Zlaganje + Sestavljanje + Sklapljanje + Mešane tvorbe + Vaje + Preverjanje znanja: kviz +Test