Slovenščina > 4. letnik Prijava

KAZALO

+ Smeri sodobnega slovenskega pripovedništva + Edvard Kocbek, Črna orhideja + Vitomil Zupan: Menuet za kitaro + Pavle Zidar: Sveti Pavel + Lojze Kovačič, Prišleki + Lojze Kovačič: Resničnost + Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža + Andrej Hieng: Čudežni Feliks + Rudi Šeligo, Triptih Agathe Schwarzkobler + Alojz Rebula: Senčni ples + Feri Lainšček: Namesto koga roža cveti + Berta Bojetu: Filio ni doma + Andrej Blatnik: Plamenice in solze + Andrej Blatnik: Električna kitara + Drago Jančar: Smrt pri Mariji Snežni + Test