Slovenščina > 1. letnik Prijava

+ Ivan Tavčar, Cvetje v jeseni

meni

(foto: Saško Glavica)

Pravijo, da je ljubezen slepa. Pa je? V resnici ni nobena reč na zemlji tako jasnovidna kakor ljubezen.

(Anthony de Mello)

noga