Slovenščina > 2. letnik Prijava
+ Christiane F.: Mi, otroci s postaje ZOO

Zasvojenost je bolezen, ki prizadene človekovo telo, odnose z ljudmi in sposobnost za produktivno življenje.(ZD Nova Gorica)