Slovenščina > 3. letnik Prijava

KAZALO

+ Primož Trubar: Proti zidavi cerkva + Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi + Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Taras Bulba +  France Prešeren, Krst pri Savici + Janko Kersnik: V zemljiški knjigi + Janko Kersnik: Kmetske slike + Ivan Tavčar: Tržačan + Ivan Cankar: Na klancu + Ivan Cankar: Kostanj posebne sorte + Srečko Kosovel: Ekstaza smrti + Prežihov Voranc: Boj na požiralniku + Prežihov Voranc, Samorastniki + Karel Destovnik Kajuh, Bosa pojdiva + Miško Kranjec: Kati Kustecova + Sodobna slovenska književnost + Tone Pavček: Pesem o zvezdah + Pavle Zidar: Sveti Pavel + Kviz
 

Noga