Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

KAZALO

Motivacija Državni, uradni in materni jezik Slovenščina – jezik okolja Vaje 1 Vaje 2 Sinteza
 

Triglav-zastava-moto

 

Žive naj vsi narodi,

ki hrepene dočakat dan,

da koder sonce hodi

prepir iz sveta bo pregnan.

(F. Prešeren)

Simona