Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

KAZALO

+ Jezikovni sestav + Samoglasniki + Naglasno mesto + Soglasniki + Zlog in deljenje besed +Test
 

Uvodnaslika3

Noga