Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

KAZALO

+ Velika/mala začetnica + Pika, vprašaj, klicaj, dvopičje, narekovaj + Ločila, nekončna: vejica + Zapisovanje prevzetih besed + Krajšave +Test
 

Noga