Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

+ Krajšave

meni

Kdor misli, da je pamet dar narave, naj še enkrat razmisli. (Rudi Kerešvan)

avtor