Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

KAZALO

+ Tvorjenje besedila + Besedni/nebesedni jezik + Faze besedila + Zgradba besedila + Sporazumevanje, sporočevalec, naslovnik
 

Noga