Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

KAZALO

+ Enogovorno in dvogovorno besedilo + Praktičnosporazumevalno besedilo + Strokovno besedilo + Uradovalno besedilo + Obveščevalno besedilo + Opisovalno besedilo + Pripovedovalno besedilo + Razlagalno besedilo + Utemeljevalno besedilo + Umetnostno/neumetnostno besedilo + Subjektivno/objektivno besedilo + Uradno/neuradno besedilo + Govorjeno/zapisano besedilo + Zasebno/javno besedilo
 

Noga