Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

KAZALO

Vzorec izpitnih lističev
 

 

Brez potú ni medú. (ljudski pregovor)

Noga