E-gradiva > AV komunikacije > Slike > Osnove digitalne slike

Prijava

Človek si mnogo bolje zapomni stvari, če jih tudi vidi. Zanimivo je, na primer, da človek takoj najde pravo  fotografijo, čeprav je v kupu več kot 1.000 drugih fotografij. Slikovni material je nepogrešljiv del multimedijskih gradiv. Zato moramo pri uporabi slik v spletni multimedijski predstavitvi poznati nekaj osnov digitalnih slik in optimizacijske postopke za zmanjšanje velikosti.

 

Slike se pojavljajo v dveh glavnih oblikah in sicer kot

  • rastrska in kot
  • vektorska slika

 

Na sliki desno vidimo najprej rastrsko sliko, ki je sestavljena iz pik, medtem ko je vektorska slika sestavljena iz zveznih pik in črt.

 

 

Digitalna slika predstavlja po definiciji dvodimenzionalno polje grafičnih točk različnih barv in intenzivnosti.

 

Rastrska slika je sestavljena iz slikovnih točk (tipično se pridobi z digitalno kamero).

 

Vektorska slika je sestavljena iz matematičnih izrazov krivulj. Primerna je za tehnične skice, risbe ter 2D in 3D-modeliranje in animacije. 

 

vektorska_rastrska

Slika: Primer rastrske in vektorske slike

 

 


 

 

slika_vprasanje

V kakšni obliki je predstavljena slika na levi?

vektorska slika
rastrska slika

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.