E-gradiva > Oprema za multimedijsko tehniko > Arhiviranje foto in video materiala > Arhiviranje v elektronski obliki

Prijava

 

Elektronski arhiv se od klasičnega razlikuje v tem, da hrani fotografije in video gradivo v digitalni obliki. Klasični arhiv je največkrat nepregleden, zahteva veliko prostora, iskanje gradiva pa je dolgotrajno, zamudno ter dražje od arhiviranja v elektronski obliki. Prav zato je primerna rešitev digitalizacija arhiva.

Z elektronskim arhiviranjem povečamo učinkovitost arhiviranja in s tem dosežemo večjo vrednost arhiva. Prednosti elektronskega arhiviranja so predvsem v hitrejšem dostopu do določenega gradiva, varovanju gradiva pred odtujitvijo ali uničenjem in zmanjšanje arhivskega prostora. Upravljanje in nadzor delovanja arhiva je enostavno in pregledno, zagotovljena je varnost shranjenega gradiva.  

 

Osnovni namen elektronskega arhiviranja in urejanja je poenostaviti in izboljšati poslovne procese, tako da zagotovimo hitrejši dostop do gradiv. 

Za vsa gradiva velja, da morajo biti opremljena z meta podatki (atributi-indeksi), s pomočjo katerih je omogočeno iskanje.  

 

 

Razlogi za hranjenje na sodobnih nosilcih so:

  • dostopnost in razpoložljivost fotografij in video posnetkov;
  • zmanjšanje stroškov povezanih z arhivom;
  • zaščita pred izgubo in poškodovanjem;
  • lažji nadzor nad uporabo fotografij in video posnetkov.

 

Arhiv_primerava