E-gradiva > Oprema za multimedijsko tehniko > Fotografija

Prijava

Izum fotografije lahko povežemo z izumom Camere Obscure iz leta 1519, saj sodobni fotoaparati še vedno delujejo po istem principu.

Camera Obscura »je v osnovi škatla, ki je v notranjosti počrnjena, skozi majhno odprtinico pa vanjo vdirajo svetlobni žarki. Na njeni zadnji steni nastane obrnjena slika predmeta pred odprtino.« (Wikipedia – Camera obscura; http://sl.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura)

 

Najstarejša ohranjena fotografija na svetu je fotografija Josepha Nicéphore Niépce iz leta 1826. Da je fotografija nastala je bilo takrat potrebnih kar osem ur osvetlitve.

Danes smo priča hitremu razvoju fotografske opreme, zato je kvaliteta fotografij neprimerno višja kot pri tistih iz 30. let 19. stoletja.

V tem poglavju si bomo ogledali:

  • zgradbo in delovanje fotoaparata,
  • objektive,
  • dodatno opremo,
  • programsko opremo,
  • kako prenesemo fotografije na računalnik ali jih naložimo v spletni arhiv.

 

 

Camera Obscura

Slika: Skica "Camere Obscure", vir:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Camera_obscura.jpg