E-gradiva > Slovenščina > Splošno o projektu > O projektu Prijava

info

 

 

E-gradivo za slovenščino v gimnazijah in v poklicnih šolah je nastalo v podjetju Ka.Pe. – jezikovni studio v letih 2008–2010. Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Evropski socialni sklad pri EU.


AVTORICE VSEBIN

mag. Klementina Podvršnik, profesorica slovenskega jezika s književnostjo in družbenomoralne vzgoje, zaposlena na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor, vodja projekta
 

 

Mateja Črv Sužnik, profesorica slovenščine in primerjalne književnosti, pisateljica in urednica Založbe Zala

 

 

Marijana Klemenčič-Glavica, profesorica slovenščine in diplomirana rusistka, zaposlena na Gimnaziji Bežigrad

 

 

Andrejka Korman, profesorica slovenskega jezika in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, zaposlena na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor

 

 

Nataša Kralj, profesorica nemškega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo, zaposlena na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor

 

 

Andreja Pavle, profesorica slovenščine, zaposlena na Gimnaziji Ledina

 

dr. Simona Pulko, asistentka za didaktiko slovenskega jezika in književnosti, zaposlena na Filozofski fakulteti v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti

   dr. Melita Zemljak Jontes, docentka za slovenski jezik, zaposlena na Filozofski fakulteti v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti

UREDNIŠTVO E-GRADIVA

mag. Klementina Podvršnik
Marijana Klemenčič Glavica, prof.

IZDELAVA IN OBLIKOVANJE SPLETIŠČA

Matjaž Črnko

 

ANIMACIJE, SNEMANJE IN MONTAŽA FILMOV
Uroš Špindler, prof., in drugi soavtorji gradiva

KODIRANJE
Matjaž Črnko

Jože Štrucl, spec. inf. tehnologij

Srečko Štrucl, univ. dipl. inž. strojn.

Gregor Čolnik

Tadej Pešl

Uroš Špindler, prof.

 

FOTOGRAFIJE
avtorice e-gradiv

 

OBDELAVA ZVOKA
Robert Novak


RECENZENTI
zaslužni prof. dr. Gregor Kocijan

doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Renata Čampelj  Jurečič, prof.

 

LEKTORICE
avtorice e-gradiv


KONZUL
ENTKI
Mira Hedžet Krkać, prof.

Mojca Poznanovič Jezeršek, prof.