Slovenščina > 3. letnik Prijava

video

  

  

Oglej si film o Ivanu Cankarju.    

 

 

 

Kako poznaš Cankarja in njegova dela? Reši križanko.

 

 
              1                   
2    3                               
                               
          4                       
                               
                    5        6       
      7                           
                               
                               
                               
        8    9          10               
                      11           
      12            13                 
                               
14                                 
                               
                               
                               

Na klancu

(foto: Saško Glavica)

Pravo bogastvo je občutek, občutek resničnega obilja. Že samo zaradi okolja in zgodovine smo bogati. Imamo priložnost uživati v slikah, ki jih nismo naslikali, pesmih, ki jih nismo napisali, dobrih izobraževalnih ustanovah, ki jih nismo zgradili. Občutite bogastvo nacionalnih parkov, ki so tudi vaši. Zavedajte se, da ste bogati sedaj in to bogastvo uživajte. Vedite, da je to del vašega bogastva in občutek hvaležnosti za to vam bo pomagal ustvariti še večje bogastvo.

(Anthony Robbins)

noga