Slovenščina > 3. letnik Prijava

naloga

 

 

 

V Pregledu slovenskega slovstva ali v različnih knjižnih virih (izposodi si jih v knjižnici) poišči podatke o Otonu Župančiču, ter jih primerjaj s podatki na spletnih straneh

http://sl.wikipedia.org/wiki/Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D in http://www.kam.si/veliki_slovenci/oton_zupancic_pesnik_in_prevajalec.html V kolikor so podatki v Wikipediji napačni, jih popravi. Zatem dopolni miselni vzorec in reši naloge.

 

Avtor

 

S klikom na sliko se ti bo odprl dokument v PowerPointu, ki si ga lahko natisneš in vanj vpišeš svoje rešitve. napiši

 

Avtor

Vstavi manjkajoče besede.

 

Oton Župančič se je rodil 23. januarja v v v premožni družini. Otroštvo je preživel v idilični vasici . Osnovno šolo je končal v , večino nižje gimnazije v , nato pa se je družina odselila v , kjer je dokončal gimnazijo. Po maturi je na študiral in . V je pol leta poučeval kot profesor, nato je odšel v tujino. Živel je v , v in , kjer se je preživljal z zasebnim poučevanjem. Vrnil se je v Ljubljano in postal mestni , kasneje pa upravnik ter bil izvoljen med prve člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Umrl je v leta in je pokopan .

duma menu

 

Na svetu je kraj, kjer živijo srečni ljudje. Je, a ker nam je preblizu, ga največkrat spregledamo ...

(Rudi Kerševan)

noga