Slovenščina > 3. letnik Prijava

+ Ivan Cankar, Hiša Marije Pomočnice

Prijazna smrt! predolgo se ne múdi …

(France Prešeren)