Slovenščina > 3. letnik Prijava

Tema, ideja

naloga Dopolni:

 

Idejo izraža protagonist. Martin je osebno nemočen, povest predstavlja krivičnost , ki ji junak ni kos. V taki družbi nekateri ljudje vedno ostanejo na dnu, nekateri se vzpenjajo, ker so hlapčevski in oportunistični. Ko so na vrhu, izražajo lažno rodoljubje, postavljajo se za vodnike naroda. Kačur je želel neuke ljudi , oni pa želje po in razgledanosti niso imeli.

Kacur idealist

 

Kačurjev sodelavec Ferjan je v začetku povesti predstavljen kot neproblematičen učitelj, saj se zaveda, da je življenje znosnejše, če se prilagaja. Kačurjevo zagnanost ceni, vendar se mu ne zdi pametna: "Boljši si, /.../ ampak jaz sem bolj pameten." V zadnjem poglavju se izkaže, da je Ferjan uspel, saj je postal nadučitelj, ker je bolj prilagodljiv, "hlapčevski" oz. oportunističen.

 

Povest Martin Kačur ima tudi simbolno vrednost. Blatni dol pomeni zaostalost, družbeno bedo, Kačurjev propad.

 

Jezik in slog

Cankar, znan kot odličen stilist, je slogu namenil posebno pozornost.

 

razmisli Ugotovi katera barva prevladuje pri opisu Blatnega dola:


Vas je bila dolga in prostrana, toda tako temna in umazana, kakor ji Kačur še ni videl podobne. Po ulicah Blatnega dola se je prelivalo blato v širokih jezerih, če je sijalo sonce na ves svet. Ležala je v globokem kotlu, od vseh strani zastražena od holmov, poraslih z nizkim grmičevjem in tako temnih in pustih kakor vas sama.

 

zelena
črna
bela

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

Kaj simbolizira ta barva v skladu z vsebino?

naprednost, razvoj
zaostalost, zakotnost, temačnost
smrt

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

S katero barvo pa Cankar predstavi Lazi?

 

Jutro je bilo. Rumene jase na holmih so se svetile v soncu, zadnji ostanki megle so se topili pod nebom, svež vonj se je vzdigal iz pokošenih senožeti. V daljavi je zažvenketala kosa, bele rute so se svetile v polju, vzdignil se je srp in vzplamtel v soncu.

 

zelena
črna
bela

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

naloga Kaj predstavlja ta barva?

 

 

Cankarjev jezik je poln pesniških podob, je tudi ritmično oblikovan in poln pesniških podob: podobo svetlobe izraža z belino, prazničnostjo; podoba teme je Kačurjevo duševno stanje. Na koncu prevlada nad podobo svetlobe. Belo-črni kontrast je značilen za zunanji svet in za Kačurjevo notranjost, ki sta si ves čas v nasprotju.

 

V povesti so ponavljanja, avtor vnaša v besedilo čustveni ton in povest ritmično oblikuje.


meni

 

Kdor si ne drzne prestopiti meja resničnosti, se ne bo nikoli dokopal do resnice.

(Friedrich G. Schiller)

Avtor