Slovenščina > 3. letnik Prijava

+ Ivan Cankar, Pohujšanje v dolini šentflorjanski

Pohujsanje menu

(foto: Saško Glavica)

Z razvojem človeške družbe postaja način, kako prevarati človeka, znanost, a vse bolj tudi vrednota.

(Rudi Kerševan)

noga