Slovenščina > 3. letnik Prijava

+ Josip Murn - Aleksandrov, Pesem o ajdi

ajda menu

Od vseh stvari, ki jih pridobimo z modrostjo, da bi si zagotovili blaženo življenje, je v vsem življenju prav gotovo najpomembnejše, pridobiti si prijatelje.

(Epikur)

noga