Slovenščina > 3. letnik Prijava

+ Oton Župančič, Duma

duma menu

 

Na svetu je kraj, kjer živijo srečni ljudje. Je, a ker nam je preblizu, ga največkrat spregledamo ...

(Rudi Kerševan)

noga