Slovenščina > 3. letnik Prijava

Zofka Kveder: Misterij žene

Delovnazenska3

Kar lahko naredi ženska, ne morejo niti voli s plugom.

(asirski pregovor)

Melita