Slovenščina > 3. letnik Prijava

2. DESNI SAMOSTALNIŠKI PRILASTEK

nalogaKatere vprašalnice si napisal desno od samostalniških besed?

Desno od samostalniške besede stojijo desni samostalniški prilastki. Nekateri se z jedrno besedo ujemajo, drugi so neujemalni.

Prilastek je neujemalen, kadar se z jedrno besedo
ne ujema v spolu sklonu in številu.

a) UJEMALNI PRILASTEK

Oba dela stavčnega člena sklanjamo z enakimi končnicami, zato sta jedrna beseda in desni prilastek v ujemalnem odnosu.

b) NEUJEMALNI PRILASTEK

Sklanjamo samo jedrno besedo, prilastek pa je nesklonljiv, zato ga imenujemo desni neujemalni samostalniški prilastek.

 


Prilastek je neujemalen, kadar se z jedrno besedo
ne ujema v spolu, sklonu in številu.

Ljubezen je polnost človeka.

(Victor Hugo)