Slovenščina > 1. letnik Prijava

 

 

nalogaOdgovori na vprašanje.

 

 

Kaj  ti pesem pove o položaju neporočenih mater v 19. stoletju?

 

 

 

 

 

S tem si poimenoval idejo pesmi. IDEJA literarnega dela je njegovo sporočilo, ki ga moramo sami razbrati ob/po prebranem delu. Idejo izrazimo v povedi.

meni125

Knjiga je v celoti pot od dobrega k zlemu, od krivice k pravici, od napačnega k resničnemu, od noči k dnevu.

(Victor Hugo)

Noga