Slovenščina > 2. letnik Prijava

S klikom na povezavo si oglej avtorjevo življenje in delovanje. Klikni. > > >  

 

 

 

Podatke o avtorju ajdeš tudi v Wikipediji:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D in http://www.kam.si/veliki_slovenci/oton_zupancic_pesnik_in_prevajalec.html   Če so podatki na stranin napačni, jih popravi.  Zatem dopolni miselni vzorec in reši naloge.

 

 

Avtor

 

S klikom na sliko se ti bo odprl dokument v PowerPointu, ki si ga lahko natisneš in vanj vpišeš svoje rešitve. napiši

 

 

Avtor

Vstavi manjkajoče besede.

 

Oton Župančič se je rodil 23. januarja v v v premožni družini. Otroštvo je preživel v idilični vasici . Osnovno šolo je končal v , večino nižje gimnazije v , nato pa se je družina odselila v , kjer je dokončal gimnazijo. Po maturi je na študiral in . V je pol leta poučeval kot profesor, nato je odšel v tujino. Živel je v , v in , kjer se je preživljal z zasebnim poučevanjem. Vrnil se je v Ljubljano in postal mestni , kasneje pa upravnik ter bil izvoljen med prve člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Umrl je v leta in je pokopan .

 

Z_vlakom_menu

 

»Zavedaj se, da je tvoj košček zemlje prav tako dober  kot drugi kraji na svetu, in da imaš tu vse tisto, kar najdeš na vrhovih gora ali ob morju  drugih držav, celin ali planetov ... »

noga