Slovenščina > 3. letnik Prijava

naloga

 

 

 

Pod sličicami izberi ponujeni odgovor, ali gre za staro in tradicionalno ali pa za novo in moderno pojmovanje.

 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.
 

 

staro
novo

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

... bil je čudo svojega plemena. (Ivan Cankar)