Slovenščina > 3. letnik Prijava

 

 

1. del


2. del

knjigaPreberi besedilo.                                                                                                                           

Klikni. > > >

naloga

 

 

Oglej si razlago besed.

 

farmošter – župnik

baba – ženska, slabšalno

nuč – noč

velita – ukažeta

ne dejo  – ne bodo naredili

žlize poslati – kuga, množinska oblika

hudičeve marine – hudičeve marnje, to so neresnične vesti

ofrovati – darovati

perpravlati kamine h timu zidanu – pripraviti kamne za zidanje

zuper pridigal – pridigal proti  

so me hoteli biti  – so me hoteli tepsti

vikar  – pomožni duhovnik

štalt – podoba

zludej – hudič

undu – tam

kurba – slabšalno poimenovanje za žensko

malinar – mlinar

so se svetili  – so se razglašali za  svete

klošter – samostan

gvant – obleka

far – župnik

cehmojster – obrtnik

lebati – živeti

je gori prišla – je nastala, je bila zgrajena

glih – prav tako

melče – molčijo

malik –  kip, ki ga ljudje častijo kot boga

ofer – žrtev, dar

pokuro dati – se spokoriti, popraviti svoje grehe po krščanski veri

 

pomniIDEJA

Trubar svari pred izrabljanjem praznoverja ljudi. Je proti okoriščanju Rimskokatoliške cerkve, proti bogatenju cerkve na račun preprostih ljudi, ki so nasedli izmišljenim govoricam o željah svetnikov.

 

 PRIDIGA KOT POLLITERARNO BESEDILO

Odlomek Proti zidavi cerkva je pridiga.

Pridiga je besedilo, ki sporoča, kaj je kdo naredil narobe, kaj bi moral storiti, in kako naj napako popravi.

 

Odlomek Proti zidavi cerkva je vzet iz daljšega besedila z naslovom En regišter, ki je izšlo v knjigi Ta prvi dejl noviga testamenta leta 1557. Trubar je svoje prevode svetopisemskih besedil obogatil z izvirnimi zgodbicami, ki jih je pripovedoval iz lastnih izkušenj ali pa jih je obnovil po spominu. Tako je ljudem olajšal razumevanje sporočila. Versko miselnost je posredoval s pomočjo zgodbic. Zato je to besedilo polliterarno.

Andrejka_noga