Slovenščina > 3. letnik Prijava

Protestantizem ali reformacija ni literarno gibanje ali smer, je pa za Slovence pomembno, ker smo takrat dobili svojo prvo knjigo. V knjige pišemo knjižni jezik, ki je razumljiv vsem pripadnikom istega naroda, ima določena pravila, izbrano besedišče in krepi občutek narodne pripadnosti.

Protestanti so postavili temelj slovenskemu knjižnemu jeziku. S tem so obudili in okrepili slovensko narodno zavest, hkrati pa zagotovili trden temelj naslednjim generacijam, saj se je slovenščina ohranila skozi stoletja, kljub temu da nismo imeli ne lastne države ne samostojnosti. Protestanti so sicer predlagali tudi ustanovitev šol, a žal do tega ni prišlo. Četudi njihova dela niso izvirna, so za obstoj in ohranitev slovenščine, jezika, in naroda izrednega pomena. Zato je 31. oktober slovenski državni praznik, to je dan reformacije.

 

 

naloga

 

 

 

1. Označi pravilne in nepravilne trditve.

 PNtrditev
  Protestantizem je vsako protestiranje.
  Drugo ime za protestantizem je reformacija.
  Protestanti so proti Bogu, ne priznavajo Biblije.

 

2. Med najpomembnejšimi protestanti so: Izberi pravo osebo.

 PNtrditev
  Primož Trubar
  J. W. Mozart
  Jurij Dalmatin
  Ivan Cankar
  Simon Gregorčič
  Vlado Kreslin
  Sebastian Krelj
  Adam Bohorič

 

3. Jurij Dalmatin je: Izberi pravilno trditev.

 PNtrditev
  napisal Biblijo za Slovence
  prevedel Biblijo v slovenski jezik
  priredil Biblijo za Slovence

 

Andrejka_noga