Slovenščina > 3. letnik Prijava

Trubarjev jezik

 

Trubar je za svoja dela izbral ljubljanski mestni govor.  Ker je želel, da bi ga razumeli vsi slovensko govoreči, je utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika.

 

Vedel je, da meščani govore omikano in izbrano, ljubljanščina pa se mu je zdela primerna zato, ker so se tam križale številne trgovske poti in so se srečevali Slovenci iz različnih krajev Slovenije. Želel je biti razumljiv in nazoren, zato je pogosto uporabljal dvojnice, besede s podobnim ali z enakim pomenom (sturi inu sezida), izposojal si je izraze iz nemščine (klošter, ofrovati, gvant), kadar mu je zmanjkalo domačih besed, ni se branil niti kake narečne oblike (pravlene, sture, inu), kadar je želel biti nazornejši, pogosto pa ga je zaneslo oblikovanje stavkov in misli po nemškem vzoru (pustim vprašati,  perpravlati kamine k zidanu), zlasti v zamenjanem vrstnem redu besed (glagol na koncu stavka) in pri rabi zaimkov (en stric, ena baba, ena cerkov).

 

nalogaPri vsaki nalogi izberi po en pravilni odgovor.

 

1. Trubar je izbral ljubljanski govor:

ker so se v Ljubljani prodajale knjige,
ker je bila Ljubljana edino slovensko mesto,
ker je vedel, da se tam srečujejo slovensko govoreči prebivalci.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

2. Glavno njegovo načelo pri izbiri besed je bilo:

da bi ga razumeli vsi Slovenci,
da bi ga razumeli nemško in slovensko govoreči verniki,
da bi ga razumeli vsi duhovniki.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

3. Primož Trubar je pomemben, ker:

je prvi slovenski pisatelj,
je prvi razmišljal o knjižnem jeziku pri Slovencih,
si je izmislil slovensko pisavo.

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

zvokPrisluhni in preberi, kaj je Trubar mislil o slovenskem jeziku.


TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA, sdai pervizh vta Slouenski Iesig preobernen.

Tej pravi Cerkvi Božji tiga Slovenskiga Jezika, Milost inu Mir od Buga očeta skuzi Jezusa Kristusa, našiga Ohranenika, prosimo.

Lubeznivi Bratje, Kadar ta Duh Božji, Kateri notri v vas prebiva, je eno tako dobro lakato inu žejo tiga svetiga Evangelija našiga Gospudi Jezusa Kristusa per vas sturil, De ste vi nas prosili (potehmal ta vegši del Ludi vnaši deželi druziga jezika ne zna, samuč ta Slovenski) De mi te svete Evangelije inu Listuve, koker so ti od tih Evangelistov inu Jogrov pisani, tudi v ta Slovenski Jezik izpišemo. Katero vašo sveto prošno smo mi radi tar z veselom zaslišali, Inu de vi vidite, de smo s celim sercom, so vsem tejm kar od Buga imamo, pernaredni vom služiti, Vom tukaj pošlemo ta Evangelion S. Matevža v ta naš Jezik preoberneniga. Tiga vi zdaj, od nas koker enu mahinu Kosilce oli Južinico, vdobrim vzamite, inu špižate vaše Duše, dotle zbožjo pomočjo, te druge Evangelije inu Listuve preobernemo. Kedar tu istu dopernesemo Tedaj vi bote mogli vaše duše napasti do sitosti.

Mi imamo pak tukaj tri riči vom povedati: Na pervu. Kedar ta Slovenski Jezik se povsod glih inu veni viži ne govori, drigači govore zdostimi besedami Krajnci, drigači Korošci, drigači Štajerij inu Dolenci tar Bezjaki, drigači Krašovci inu Istrijani, drigači Krovati. Obtu smo mi letu naše delu vta Krajnski Jezik hoteli postaviti, za dosti riči volo, ner več pak, kir se nom zdi, de ta, tih drugih Dežel ludi, tudi mogo zastopiti: Inu mi ne smo vletimu našimu obračanu, oli Tolmačevanu lepih, glatkih, visokih, kuštnih, novih oli neznanih besed iskali, Temuč te gmajnske Krajnske preproste besede, kateri vsaki dobri preprosti slovenic lahko more zastopiti: Zakaj ta muč svetiga Evangelija inu naše Izveličane, ne stoji vlepih ofertnih besedah, Temuč vtim duhei vti risnici vti pravi veri inu venim svetim keršanskim lebnu. http://lit.ijs.si/trubar.html#evang


Andrejka_noga