Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

Vrste neuradnega pogovora

 

Kaj meniš, ali se sogovorca seznanjata z novimi stvarmi, z novim dogajanjem ali drug drugega prepričujeta ali se pogajata?

pomni2

 

Pogovorov je več vrst: informacijski, prepričevalni in pogajalni.

Kadar se sogovorci seznanjajo z novostmi, je to informacijski pogovor.

Kadar želijo sogovorci drug drugega prepričati, da je njihovo mnenje edino veljavno ali vsaj najboljše, najbolj pomembno, je to prepričevalni pogovor.

Sogovorci imajo navadno različna mnenja, kadar jih želijo uskladiti, kadar skušajo doseči soglasje, govorimo o pogajalnem pogovoru.

Lepa beseda lepo mesto najde.