Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

+ Odnosi med besedami 

Besede minejo, črke ostanejo.

(ljudski pregovor)