Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

BESEDNA DRUŽINA

Besedno družino tvorijo besede, ki imajo skupen koren, to je ista osnovna pomenska sestavina. Koren  je tisti del besede, ki je vsem besedam iz iste jezikovne družine skupen po pomenu in zapisu.

-PIS-

 
napis
podpis
pisec
pisava

 

naloga

 

 

Tvori besedno družino iz 6 besed s korenom -igr-.

 

igralec, igrišče, igra, igranje, zaigrati, preigrati ...

 

 

Katateri koren imajo besede: prevajalec, prevajalstvo, prevod, preveden? Odgovor je pravilen. Odgovor je napačen.

-prev-
-preva-
-prevaj-

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

 

 

Katera beseda ne sodi v isto besedno družino: želeti, želja, zaželen, želva, poželenje?

Besede minejo, črke ostanejo.

(ljudski pregovor)

avtor