Slovenščina > Jezik in besedilne vrste Prijava

napiši


 

S klikom izberi ustrezno krajšavo. Če boš kliknil na pravo, se bo obarvala zeleno, če pa boš kliknil na napačno, se ne bo zgodilo nič.

Mandlje mi je operiral doc./dr. Franc Kotnik.

 

S prof./profes. za matematiko se dobro razumem.

 

Slovenski realisti so pisali stvarno, objektivno, resnično itd./in td.

 

Božično novoletne počitnice bodo v zadnjem tednu decembra, t. j./tj. od 25. do 31. 12.

 

Poosebitev oz./ozir. personifikacija je pesniško sredstvo.

 

 

Tvori iz besednih zvez kratice:

Slovar slovenskega knjižnega jezika: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Evropska unija: Svetovna zdravstvena organizacija (angl.: World Health Organization): Organizacija združenih narodov: Narodno osvobodilna borba/boj:

 

Sklanjaj kratice v rodilniku:

Fida: RTV: (POMNI: ta kratica se lahko piše tudi nesklonljivo!) LDS: (POMNI: ta kratica se lahko piše tudi nesklonljivo.) JV: TV Slovenija 1: ZDA:

 

Katere kratice sklanjamo kot besede (brez vezaja)? Klikni na pravilen odgovor.

tiste, ki se berejo kot besede
tiste, ki so iz samih soglasnikov
tiste, ki se končajo na -a

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.

meni

Kdor misli, da je pamet dar narave, naj še enkrat razmisli. (Rudi Kerešvan)

avtor