E-gradiva > AV komunikacije > Slike > Velikost datoteke v odvisnosti od kakovosti slike

Prijava

 

V splošnem velikost slike določajo naslednji faktorji:

 

Število barv se določa s številom bitom, kot na primer od 1,2, 4, 8 in 16 bitov. 8 bitov, na primer predstavlja 256 barv, ki je značilen za GIF slike.

 

Vse barve (ang. true color) se dosegajo s kombinacijami 8 bitnih slik v okviru 24 bitne globine. Prvi 8 bitov je namenjeno rdeči barvi, drugih 8 bitov modri in tretjih 8 bitov zeleni barvi. Skupaj je torej za 256 x 256 x 256 barv oz. 16,777,216 barv.

 

Resolucija slike se določa s številom točk na enoto dolžine, običajno na angleški inch (2,54 cm). Oznaka je na primer 300 dpi (dot per inch).

 

 

Pri obdelavi slik je pogosto potrebno sklepati kompromise med kakovostjo in velikostjo, saj je od tega odvisen čas nalaganja slik na spletno stran. Tabela kaže primere velikosti dokumentov.
  3x5 slika (inch)     50 dpi     75 dpi     150 dpi  
enobarvna 5 KB 11 KB 42 KB
8-bit siva 37 KB 83 KB 330 KB
24-bitna 110 KB 248 KB 989 KB


 

Za uporabo slik na računalniških zaslonih je največkrat uporabljena resolucija 72 dpi ali 95 dpi, 150 dpi je primerna resolucija za tiskanje. Za namene kvalitetnega tiskanja v tiskarnah pa se uporablja predvsem resolucija 300 dpi in več.

 

Sliki spodaj prikazujeta različni stopnji kakovosti, ki jih lahko določamo pri shranjevanju slike in s tem povezane velikosti ter časa prenosa datoteke preko omrežja.

 

JPEG
    Slika: JPEG original z vsemi barvami, velikost datoteke: 180 KB.    

GIF

Slika: GIF 16 barv, velikost datoteke: 20 KB.

 

 


 

 

Kateri faktor ne določa velikosti slike?

bitna globina
velikost bita
resolucija

Odgovor je pravilen.
Odgovor je napačen.