Slovenščina > 4. letnik Prijava

naloga

  

1. Podatke o življenju in delu Ferija Lainščka uredi v smiselno besedilo (k povedim dopiši ustrezno številko).

 

a) Feri Lainšček je za svoja literarna dela prejel številne nagrade in priznanja.

b) Leta 1995 mu je Prešernov sklad dodelil nagrado za roman Ki jo je megla prinesla.

c) Poleg romana Petelinji zajtrk so bili uprizorjeni še romani Namesto koga roža cveti, Ki jo je megla prinesla, Vankoštanec.

č) Lainšček je vsestranski avtor, ki piše tako za odrasle, kot za mladino in otroke.

d) Leta 2007 je ponovno prejel nagrado Kresnik za roman Muriša.

e) Scenarij Črni klovn mu je prinesel prvo nagrado Centra za dramsko umetnost iz Zagreba.

f) Lainšček že dve desetletji ustvarja v okolju, kjer kultura in umetnost nimata pravega zaledja.

g) Prav zato je Lainščkov napor pri ustvarjanju še toliko bolj pomemben.

h) Prekmurje, njegova pokrajina in duša, močno zaznamujeta in prežemata Lainščkovo delo.

i) V romanih Ferija Lainščka je prisotno iskanje prekmurske ali, če gledamo iz širše perspektive, panonske identitete.

j) Zbirka pravljic Mislice je prejele nagrado Večernica za najboljšo slovensko mladinsko literarno delo.

k) Prejel je še Kajuhovo nagrado za roman Raza in nagrado sklada Vladimirja Slejka za roman Astralni niz.

l) Literarna dela Ferija Lainščka so med slovenskimi pisatelji doživela največ filmskih uprizoritev.

m) Feri Lainšček pa se ne udejstvuje le kot koscenarist pri filmskih priredbah svojih romanov, temveč je tudi avtor scenarija za dokumentarni film o Porabju, ki nosi naslov Kak nega zelenoga konja, tak nega čednoga Slovenca.

n) Dve leti kasneje je prejel nagrado Kresnik za roman Namesto koga roža cveti.

o) Feri Lainščka ne moramo označiti le kot pisatelja, temveč tudi kot pesnika, dramatika, scenarista, soustvarjalca literarnih revij in avtorja številnih besedil slovenskih pevcev ter skupin.

p) Danes ima status samostojnega ustvarjalca v kulturi in je solastnik in urednik Podjetja za promocijo kulture Franc - Franc.

 

 

 

 

naziv 1. stolpcanaziv 2. stolpca
a)
b)
c)
č)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

 

 

Namesto koga

Reši križanko

 

 
1              2                       
                                 
                                 
                  3                 
4                                   
                                 
      5                             
  6                                 
7                                   
              8        9               
10          11                           
                    12               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meni feri

Ko mine ljubezen, se nebo dvigne tako visoko, da so zvezde, na katere bi še včeraj z lahkoto odpotovali, tako daleč, da niti ne pomislimo več, kako bi do njih odšli.

(Rudi Kerševan)

noga