E-gradiva > Navodila za vnašanje e-gradiv > Pojasnilo besede Prijava

Pojasnilo besede

Besedilo napišemo in izberemo besedo, ki bi jo radi definirali, ter jo označimo.

 

Med nalogami izberemo Pojasnilo besede. Besedo v istem sklonu prepišemo v prvo polje, v drugo polje pa napišemo definicijo, sopomenko ali kar se nam pač zdi dodatna informacija. Shranimo stran in prikaže se nam npr. to, kar je na strani:

 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-gimnazije-srednje-sole/3-letnik/modena/ivan-cankar-martin-kacur/

 

 

Pojasnila besede ne vstavljamo v prvi dve vrstici na strani in ne na skrajni desni rob strani.

Test.