E-gradiva > Oprema za multimedijsko tehniko > Arhiviranje foto in video materiala

Prijava

Arhiviranje foto in video gradiva postaja vse pomembnejše in zahteva nove in sodobne rešitve, ki omogočajo preglednejše, hitrejše ter bolj ekonomično iskanje ter hranjenje foto in video gradiva.

V tem delu gradiva bomo predelali:

 

  • strojno opremo za arhiviranje,
  • programsko opremo za arhiviranje,
  • foto-material – lokalni in omrežni sistemi,
  • video-material – lokalni in omrežni sistemi,
  • primer nalaganja fotografij na Flickr.
arhiv